Pokyny pro tvorbu příspěvků do Smrku

datum poslední aktualizace: 27. 8. 2006 -- verze 1.1, šablona vyhodnocení SBS, zápis jmen družin
17. 8. 2006 -- verze 1, vznik kompletního textu

Navigace

Úvodní slovo

Zdar! V tomto dokumentu naleznou přispěvovatelé do časopisu Junáka Křtiny -- Smrku -- pokyny pro tvorbu svých příspěvků, podrobné rady jak realizovat tu či onu svoji myšlenku a v neposlední řadě šablony pro standardní typy příspěvků. Doufám, že vám bude k užitku a Smrk bude vznikat rychleji a radostněji!

Šablony pro standardní typy příspěvků

Nebuďte zmateni příponou souboru -- není (asi) vám známé ".txt" ale ".tex" -- i tak jde o obyčejný textový soubor, který můžete otevřít a editovat v programu Poznámkový blok (Notepad) ve Windows. Koncovku ".tex" prosím neměňte.

Zde jsou šablony pro standardní typy příspěvků:
příspěvek do Našich nejbližších akcí
příspěvek do Organizačních
příspěvek do SBS (vyhodnocení za minulý měsíc -- pro Kulicha)
příspěvek do SBS (typicky zadání úkolu SBS)
příspěvek do Různých
příspěvek do Hodnocení měsíce (pro vedoucí jednotlivých družin -- stačí změnit jméno jednotky, podpis a přidat do názvu "a", "b", "c" nebo "d" -- dle družiny (viz dále))
příspěvek do Reportáží z proběhlých akcí

A zde jsou šablony pro speciální typy příspěvků, které se pravidelně opakují:
středisková rada (sekce Organizační)
kontakty na vedoucí (sekce Organizační)
doba družinových schůzek (sekce Organizační)
půlroční plán skautských akcí (sekce Organizační)
hodnocení sběru kaštanů a šípků (sekce SBS?)
registrace (sekce Organizační)
služby na parkovištích (sekce Organizační)

Jak docílím uvozovek, procenta, tří teček, ...

znakpříkaz v LaTeXučasté chyby
české uvozovky
\uv{text v uvozovkách}
použijete opačné lomítko
procento
\%
zapomenete lomítko, poznámka --
100\,\\%
je sto procent,
100\%
je stoprocentní (tedy přídavné jméno), rozlišujte!
tři tečky
\,\dots
poznámka -- samotné tři tečky zapíšete "\dots", znak před nimi je zúžená mezera, kterou se od předcházejícího textu tři tečky odsazují
mezeralibovolný počet mezer (jinými slovy -- uděláte-li úmyslně či omylem více mezer, bude stejně chápána jako jedna)na mezeru zapomenete (po ukončovací tečce věty, čárce v souvětí, ...)
zúžená mezera
\,
poznámka -- samotnou ji asi nepoužijete, ale použijete ji v datech, procentech, třech tečkách apod.
závorkyzávorky oblé () a hranaté [] zapíšete zcela normálně, závorky složené takto:
\{text v závorkách\}
zapomenete lomítko
datum (jeden den)
čtvrtek 24.\,3.\,2005
zapomenete zúženou mezeru mezi číslicemi data
datum (více dní)
čtvrtek 24.--25.\,3.\,2005
místo pomlčky (--) použijete spojovník (-), den v týdnu se vztahuje k prvnímu dni akce -- další dny si již každý dokáže odvodit sám (výjimka -- rozhraní dvou měsíců)
datum (více dní a rozhraní dvou měsíců)
čtvrtek 30.\,3.--pátek 1.\,4.\,2005
poznámka -- při rozhraní dvou let napíšeme do data prvního dne i rok:), tedy:
čtvrtek 31.\,12.\,2005--pátek 1.\,1.\,2006
jméno s přezdívkou
Zbyněk-Náčelnik
místo spojovníku (-) použijete pomlčku (--), mezi spojovník a jméno/přezdívku přidáte mezeru

Domluva na jednotnosti zápisu častých spojení, zkratek, ...

Domluvme se na jednotném zápisu některých častých spojení a zkratek, taktéž na jednotě nadpisů v Hlásné troubě a Živé kronice -- uvádějte zde plná jména jednotek (smečka vlčat Tygři, roj světlušek Ještěrky, družina skautů Jestřábi, družina skautek Kočky). Zde je bohatá studnice nadpisů, ze které můžete čerpat:

Naše nejbližší akce:

ZAKOPÁNÍ LISTINY ÚMLUVY -- prodloužená schůzka družiny skautů Jestřábů | SVOJSÍKŮV ZÁVOD V LANŠKROUNĚ -- "pracovní cesta" RR a části skautů | PRÁCE NA KLUBOVNĚ -- brigáda pro RR, skauty a skautky | SÁZENÍ STROMKŮ V TŘEŠŇOVÉ ALEJI NA HABROVSKU | JESKYNĚ MALÝ LESÍK -- středisková výprava | MISTR UZLOVÁNÍ -- tradiční závod pro všechny členy střediska | ALJAŠKA -- cestovatelský večer s Jiřím Kolbabou | R-KURZ -- akce pro rádce(kyně) a podrádce(kyně) skautů a skautek | VÁNOČNÍ BESÍDKA -- tradiční středisková akce | SEVERSKÁ POŠTA -- velká zimní hra | STOPAŘSKÁ VYCHÁZKA -- prodloužená schůzka družiny skautů -- Jestřábů| ...

Reportáže z proběhlých akcí:

Výlet smečky vlčat Tygrů "Od hradu k pevnosti" | Prodloužená schůzka družiny skautů Jestřábů "Na kolech" | Prodloužená schůzka družiny skautek Koček "Tajná akce" | Prodloužená schůzka smečky vlčat Tygrů "Na mořské dno" | Výprava družiny skautek Koček "Výsadek" | Prodloužená schůzka družiny skautů Jestřábů | Brigáda skautů, RR a OS "Odkorňování typiovek" | Výprava družiny skautek Koček "Kompasová střelka" | Diashow "Tábor horolezců" | Zahajovací schůzka | ...

A ještě slibované ustálené zkratky:

Smrk (název časopisu, nepoužívat S.M.R.K, SMRK, ...)
RR (roveři a rangers)
OS (oldskauti)
SBS (název bodovací soutěže, nepoužívat S.B.S.)

Důležité rady a postřehy, na co dávat pozor, ...

Zde jsou opravdu zásadní věci, následující řádky čtěte pečlivě a každý měsíc. Problémy jsou řazeny tak, jak se s nimi budete chronologicky setkávat při vytváření příspěvků (od výběru editoru přes psaní článku po posílání souborů mé osobě:)).

Užitečné odkazy

Závěrem

Všechny nedostatky, překlepy, chyby faktické i pravopisné mi prosím oznamte osobně nebo elektronickou poštou -- pokusím se je co nejdříve opravit. Stejně tak se ozvěte v případě, že zde nenaleznete řešení svého problému, s něčím nesouhlasíte či máte zajímavý nápad, jak Smrk zkvalitnit. Předpokládám, že všichni zainteresovaní znají moji adresu, proto ji nebudu uvádět. (Mýlím-li se -- kontaktovat mě lze např. přes vzkazník na stránkách Junáka Křtiny.) S pozdravem, Víťa